• Zinību diena.
 • Gadskārtu ieražu svētki: rudens svētki, Mārtiņi ar Mārtiņa tirgu, Ziemassvētki, Lieldienas.
 • Valsts svētku svinēšana: Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas dienas svinības, Baltā galdauta svētki, Darba svētki.
 • Ģimenes svētki kopā ar bērnu vecākiem un vecvecākiem.
 • Tematiskās pēcpusdienas veltītas bērnu dzejniekiem, rakstniekiem.
 • Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem:  bērnu un bērnu vecāku kopīgi veidota darbu izstāde par dažādām gada pasākumu tēmām, Ziemassvētku un Lieldienu kompozīcijas u.c.
 • Dažādas sporta aktivitātes: Olimpiskā diena, Ziemas sporta svētki, pavasara sporta svētki kopā ar vecākiem, veselības dienas un jautrie brīži sportā.
 • Mācību ekskursijas: J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja un bibliotēkas apmeklējumi, Saldus pārtikas kombināts, VUGD.
 • Izlaiduma grupu bērnu mācību ekskursijas uz dažādām vietām Latvijā.
 • Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē un Saldus mūzikas un mākslas skolā.
 • Teātra nedēļa, kur katru dienu 2-3 grupu bērni rāda teātra izrādi pārējiem.
 • Darbinieku teātra izrāde bērniem.
 • Bērnu konkursi, koncerti “Ko tu, proti?”, iestādes jubilejas pasājumi, dejotprieks u.c. muzikālie pasākumi.
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos: novada pirmsskolas vecuma bērnu sadancošanās koncerts, dalība Saldus novada svētkos.