Mazā, sirmā kumeliņā
Jāj pa ceļu pasaciņa.
Sidraboti pakaviņi,
Zili puķu iemauktiņi;
Pavadā kā pērles sienas
Senās, mīļās bērnu dienas.
                                (Aspazija)

Saldus pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” ir Saldus novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai.

Izglītības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

Vadītāja: Mg.paed. Ilzīte Bulava
Darba laiks: Darba dienās no plkst. 7.00 līdz 18.00
Apmācības valoda: latviešu
Grupu skaits: Iestādē darbojas 12 grupas bērniem vecumā no 1,5-7 gadiem:

  • 4 grupas bērniem no 1,5 līdz 3 gadiem
  • 2 grupas bērniem no 3 līdz 4 gadiem
  • 2 grupa bērniem no 4 līdz 5 gadiem
  • 2 grupas bērniem no 5 līdz 6 gadiem
  • 2 grupas bērniem no 6 līdz 7 gadiem
*nepieciešamības gadījumā var tikt izveidotas jaukta vecuma grupas
*bērni ar valodas attīstības traucējumiem tiek integrēti vispārēja tipa grupās.


Saldus pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" 2022./2023. mācību gada pašnovērtējuma ziņojums.

Kontakti

Adrese:
Veidenbauma iela 2A, Saldus, LV 3801
Vadītājas tel.: : 63825509; 25479832
Saimniecības pārzines tel.: 29287805
Medicīnas māsas tel.: 22043521
Lietvedes tel.: 63825509; 26109136
Dežuranta tel.: 26172894
e-pasts: pasacina@saldus.lv

Vadītāja pieņem apmeklētājus:
Otrdienās: no plkst. 8.00-10.00
                                     16.00-18.00

Audzēkņu skaits 2023./2024. mācību gadā - 233