Nosaukums
2. grupa „Rausītis” Bērniem no 1,5-3 gadu vecumam
3. grupa „Podziņas” Bērniem no 1,5-3 gadu vecumam
5. grupa „Vāverēns” Bērniem no 4-5 gadu vecumam
6. grupa „Mārītes” Bērniem no 5-6 gadu vecumam
7. grupa „Kamenīte” Bērniem no 4-5 gadu vecumam
8. grupa „Sarkangalvīte” Bērniem no 6-7 gadu vecumam
13. grupa „Zirnīši” Bērniem no 3-4 gadu vecumam
14. grupa „Vinnijs Pūks” Bērniem no 6-7 gadu vecumam
15. grupa „Bitīte Maija” Bērniem no 5-6 gadu vecumam
16. grupa „Saules zaķēns” Bērniem no 1,5-3 gadu vecumam
17. grupa „Laumiņas” Bērniem no 1,5-3 gadu vecumam
18. grupa „Pūcēns” Bērniem no 3-4 gadu vecumam
Pedagogi Pedagogi
Administrācija Administrācija