Ķepu patruļa glābj Čikalitu!

Pavasarī bērnu dārzs grupiņas cita pēc citas sāka rādīt savas teātra izrādītes. Grupiņas “Vāverēni” bērni uzmanīgi vēroja sižetus un arvien biežāk izskanēja jautājums – kad mēs rādīsim?
  Aprīlis iesākās ar sarunu par mīļākajām multfilmām, to varoņiem. Visi kā viens sauca cūciņu Pepu, Ķepu patruļu, Varoņi maskās, Monstru mašīnas u.c Ja sākotnēji skolotājas plānoja aptvert vairākas filmiņas, tad pēc sarunas ar bērniem ātri vien sapratām – jāķer Ķepu patruļa aiz astes! Un sākās ķepaiņu mēnesis, kura laikā bērni skaitīja, krāsoja, meklēja, salīdzināja, raksturoja un rotaļājās ar Čeisu, Rablu, Skaju, Zumu, Maršlu un Rokiju.
  Bērni aktīvi izspēlēja savās rotaļās dažādus redzētus sižetus un grupā bija dzirdami Ķepu patruļas tēlu raksturīgākie izteicieni – “Raiders sauc!”, “Kucēni, uz sargtorni!”, “Čeiss ķeras pie lietas!” un  mums kļuva skaidrs – būs izrāde!
  Skolotājas naski ķērās pie rakstīšanas un scenārijs bija gatavs. Mūs ideja un piedāvājums veidot izrādi ar ķepaiņiem bērnos radīja sajūsmu un atbalstu. Paši ātri vien sadalīja lomas, kurš būs kurš ķepainis. Palika mērs Hamndingens, kuru neizvēlējas neviens. Jautājām – kāpēc tad tā? Prieks bija, ka bērni sevi neasociēja ar palaidnīgo mēru un, ka bērni prata pamatot, ka “mērs visu laiku dara muļķības!”  Sākām lasīt mūsu veidoto sižetu un… bērni domīgi skatās mums virsū un saprotam, ka nebūs labi. Mēģinājām izspēlēt sižetu un tad sākās! Mēs abas skolotājas spējām tik veikt labojumus tekstam, sižetam, jo bērni iejutās lomās uz visiem 100%! Piemēram, mūsu versijā: “Ķepaiņi, nākat šurp!”- Roberts izlaboja – “Kucēni, uz sargtorni!” vai arī “Neuztraucies, mēre Gudveja, kucēni dodas palīgā!”, bērni vienbalsīgi sauca “Neviens nav par mazu, neviens nav par sīku, Ķepu patruļa steidz palīgā!” Noslēgumā bijām plānojušas “Putniņdeju”, Beatrise noteica: ”Kucēni tādu deju nedejo!” Jautājām, bet kādu deju tad kucēni dejo? Pup pup boogie! Mūsu uzdevums bija atrast melodiju, un bērni dejas kustības zināja paši un atlika tik pievienoties.
  Bērni paši gatavoja gan vairodziņus stūrēm, gan žetonus, gan centās arī izkrāsot savas galvas maskas. Liels paldies vecākiem par atbalstu un sagādātajiem atbilstošajiem apģērbiem. Pirmizrāde bija satraucoša, jo skatītāju lomā šoreiz kā pirmie bija vecāki Ģimenes dienas pasākumā. Pēdējā minūtē pirms uznāciena, bija vēl dažas asaras, nepieciešami iedrošinājuma vārdi un tad jau smaidīgi devās zālē, lai iepriecinātu mammas un tētus.
  17.maijā izradīti rādījām arī pārējām bērnu dārza grupiņām. Šoreiz satraukums bija pavisam mazs un, ja kāds kaut ko piemirsa, tad cits tekstu norunāja viņa vietā (foto galerijā). Liels paldies mūsu draudziņiem no grupas “Mārītes” par sagādāto pārsteigumu – ziediem katram māksliniekam un Druvas saldējumu! Paldies arī mūsu mūzikas skolotājai Ilzei, kas saprata lietas nopietnību un spēja ātri reaģēt uz scenāriju straujo maiņu.

  Grupas “Vāverēns” skolotājas Liāna Žukovska, Anda Kravinska


Ugunsdzēsēju glābēju diena

Maija mēneša temats “Krāšņā ūdens pasaule”. Bērni zina, ka ūdens nepieciešams daudzos ikdienas procesos un dažādās profesijās. Viena no profesijām ir ugunsdzēsēji, tāpēc grupas “Vāverēns” un “Mārītes” bērni devās ciemos pie glābējiem, lai uzzinātu par viņu darbu vairāk.
Ugunsdzēsēji bērniem izrādīja visas telpas, sākot ar garāžām, atpūtas telpu, tad mācību telpu un dežuranta telpu, kur atrodas dispečeru pults. Bērniem tika demonstrēts, kā skan trauksme, kad jādodas uz izsaukumu. Ugunsdzēsēji stāstīja, ka brīvo laiku pavada dažādās mācībās un sporta aktivitātēs, lai uzturētu sevi formā.
Visinteresantāk noteikti bija laukā. Bērni pētīja mašīnas, cik gara un kā jāizritina ūdens šļūtene, bija iespēja arī pašiem pamēģināt, kā šļūtene darbojas. Bērni apskatīja telpu vēdināšanas ventilatoru. Glābēju uzraudzībā bērni varēja izmēģināt, cik smagi un kā darbojas hidrauliskie instrumenti.
Uzzinājām, ka pilsētā glābējiem jāierodas uz negadījumu 5 minūšu laikā, bet ārpus pilsētas 23 minūšu laikā. Noslēgumā katrs bērns saņēma uzdevumu grāmatu “Ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš uz ceļa” (foto galerijā).

Grupas "Vāverēns" skolotājas Anda Kravinska, Liāna Žukovska un grupas "Mārītes" skolotājas Vaira Blumberga, Ramona Šķēdniece


Grupas "Rausītis" ģimenes dienas pasākums

Pēc ilga pārtraukuma, beidzot atkal varējām organizēt svētku pasākumu kopā ar vecākiem bērnudārza telpās. Tāpēc šogad 10.05.2023. ar sajūsmu grupiņas "Rausītis" bērni un darbinieki aicināja vecākus uz Ģimenes dienas pasākumu. 
Atsaucība bija liela, ieradās visu bērnu vecāki. Vecāki savus bērnus sapucēja un visi kopā devāmies uz mūzikas zāli, kur bērni iepriecināja vecākus ar sirsnīgu koncertu. Kā pārsteigums vecākiem kopā ar bērniem, bija iespēja noskatīties bērnu teātra izrādes "Sivēntiņi un vilks" ierakstu, kuru mazie "Rausīši" rādījām visiem "Pasaciņas" bērniem un pieaugušajiem maija sākumā.
 Pēc izrādes noskatīšanās aicinājām vecākus atpakaļ uz grupas telpām, kur viņus sagaidīja radošā darbnīca. Vecākiem bija iespēja gatavot vai nu sapņu ķērāju, vai sirsniņu rāmītī. Vairums vecāki gatavoja abas dāvaniņas. Vecāki bija patīkami pārsteigti, aktīvi, zinātkāri, darbojās ar lielu aizrautību (foto galerijā).
 Pasākums izdevies, esam gandarītas – Paldies vecākiem par atsaucību!

Grupas "Rausītis" skolotājas Kristīne Meija, Zanda Šteina, Elizabete Karabeško.


Grupas "Laumiņas" bērni uzņem ciemiņu

Lai iepazīstinātu bērnus ar bibliotekāra profesiju, uzaicinājām ciemos bibliotekāru Mārtiņu. Bibliotekārs līdzi bija paņēmis lielo melno čemodānu, tas bija pilns ar grāmatām. Tur bija čaukstošas, pīkstošas, ar skaņu pogām, kustīgām acīm, pūkainas, vannai domātas un telpiskās grāmatas. Bērni ar interesi izmēģināja katru grāmatu. Kad grāmatas bija apskatītas, bibliotekārs bērniem lasīja priekšā grāmatu “Trīs siventiņi un vilks”, kuru bērni klausījās ar lielu aizrautību. Stāsta beigās katrs bērns dabūja dāvanā krāsojamo lapu ar sivēna siluetu. Ciemošanās noslēgumā bibliotekārs bērnus iepazīstināja ar interaktīvo grāmatiņu “Kā Lupatiņi mācijās” un noskatījās kopīgi animācijas filmu par Lupatiņiem. Bibliotekāra ciemošanās papildināja bērnu zināšanas par grāmatu daudzveidību. Patika, ka bērniem stāstītais un rādītais bija šim vecuma posmam atbilstošs. Ekskursija grāmatu valstībā bija piepildīta ar jaunām zināšanām un pozitīvām emocijām. Paldies Kursīšu bibliotekāram Mārtiņam Lagzdonim par ieguldījumu bērnu izglītošanā (foto galerijā).

Grupiņas “Laumiņas” skolotājas  Tonija Spēlmane, Inta Kirstuka