Es pats

Es pats

Mēneša tēmas “Es pats” ietvaros, 30. aprīlī “Saules Zaķēnu” grupiņā viesojās Jānis Ilmanis, kurš ir mūsu grupas audzēknes Katrīnas tētis.  Katrīnas tētis mums pastāstīja par savu hobiju- ģitāras spēlēšanu, pastāstīja par to kā pašmācības ceļā apguva pirmos akordus, kā radās interese un mīlestība pret mūziku un ģitāru.
Katrīnas tētis līdzi bija paņēmis akustisko ģitāru, ukuleles, elektrisko ģitāru un džambu. Bērni varēja iepazīt, izmēģināt instrumentus, nofotografēties ar tiem, bet pirms tam Katrīnas tētis sniedza mums nelielu koncertiņu, kurā atskaņoja gan latviešu, gan populāras ārzemju melodijas. Bērni, sākumā uzmanīgi klausījās, bet vēlāk, ģitāras pavadībā, uzsāka jautras dejas.

Mīļš paldies  Katrīnas tētim, mums ļoti, ļoti patika!

 Grupas "Saules zaķēns" skolotājas: Lāsma un Madara


Vecāki iesaistās “Vāverēnu” ikdienas dzīvē

2023./2024. mācību gads iesākās kā ierasts – uz grupas sapulci aicinājām vecākus kopīgai sarunai par “Vāverēnu” ikdienas dzīvi, darbošanos. Pārrunājām dažādus jautājumus un vecāki jautā mums: “Kā mēs varam Jums vēl palīdzēt?” Izteicām vēlmi, interesi ciemoties pie vecākiem darba vietās, varbūt kāds  zina, kur mēs varam doties un ko jauku redzēt. Varbūt kādam  ir īpašās superspējas, ko mēs varam izmantot nepieciešamības gadījumā? Un tā sākās mūsu piedzīvojums visa mācību gada garumā, ko bez vecāku atbalsta būtu bijis grūti paveikt.
Pēc sapulces mūs uzrunāja Reiņa mamma – mums tiek noorganizēta mini ekskursija uz viņas darbavietu Saldus pamatskolā un lego inženierijas nodarbība. Septembra pēdējā dienā paēdām brokastis un devāmies ciemos. Reinis bija īpaši uztraukts un visu ceļu lēkāja un stāstīja visiem, ka mēs ejam pie viņa mammas uz darbiņu. Iepazināmies ar skolas direktori, nedaudz aplūkojām skolu un tad jau devāmies uz lego pasauli. Ar prieku un entuziasmu bērni darbojās un veidoja savas pilsētiņas. 
Turpinājām ar Saldus pilsētas pašvaldības policijas apmeklējumu, ko mums noorganizēja Kevina mamma. Bērniem bija iespēja redzēt gan kur policisti strādā, gan vērot kamerās pilsētas dzīvi, gan iekāpt policijas auto un to izpētīt no visām pusēm.
Sākoties oktobra jaunajai tēmai “Ko liksim galdā?” radās ideja par mazu teātra izrādi pēc pasakas motīviem “Zeltmatīte dārzeņu valstībā”. Uzrunājām Patrika mammu, jo viņas superspēja ir šūšana, un viņa ar savu talantu iepriecināja gan mazos aktierus, gan skatītājus ar mīlīgām dārzeņu galvassegām. Uz pirmizrādi devāmies koši un pamanāmi, tad jau pats galvenais – nesajaukt tekstu!
Sofijas mamma aktīvi sūtīja mums dažādas ziņas, kur mēs varētu doties – ieteica gan dažādus mini zoo, gan taku apmeklējumus, gan Saldus pārtikas kombinātu kā ekskursijas galamērķi. Tēmas ietvaros “Vāverēni” devās iepazīties ar to, kā tiek veidotas slavenās Saldus gotiņas, kā arī paši varēja tās iesaiņot un, protams, arī panašķēties.
Mūs uzrunāja Eimijas mamma un piedāvāja nākt pie mums un kopā ar bērniem cept vafeles. Marta mēnesī ideja tika realizēta. “Vāverēniem”  tika noorganizēta fantastiska nodarbība! Bērni paši jauca mīklu, grieza pildījumu un paši arī visu rotāja. Emijas mamma un tētis bija par visu padomājuši – gan par vafeļpannu, gan interesantām spēlēm un rotaļām.
 Vecāki ļoti aktīvi seko līdzi mēneša tēmas aktivitātēm – ierosina dažādus pasākumus, aktivitātes, spēles, atbalsta arī mūsu idejas kādu projektu realizēšanā. No vecāku puses vienmēr gūstam zibenīgu atsaucību par dažādiem jautājumiem. Tāpēc grupas kolektīvs saka lielu paldies visiem vecākiem par iesaistīšanos,  atsaucību, un atbalstu (foto galerijā).

Grupas "Vāverēns" skolotājas Anda, Liāna un skolotājas palīdze Evija

Erasmus+ projekta mobilitāte Vukovarā

Erasmus+ projekta mobilitāte Vukovarā

No 2024.gada 17. līdz 23. februārim divas PII skolotājas Krista Jurenovska, Zanda Šteina un viena skolotājas palīdze Kristīne Jaunzema piedalījās Erasmus+ mobilitātes projektā "Play&Learn - digitālā izglītība 21. gadsimtam" Vukovarā, Horvātijā. Projekta mērķis bija apgūt jaunas metodes digitālo tehnoloģiju integrēšanai mācību procesā, lai veicinātu 21. gadsimta prasmju attīstību pirmsskolas vecuma bērniem.

Projekta ietvaros skolotāji no trim Eiropas valstīm – Latvijas, Rumānijas un Maltas – pulcējās kopā, lai iepazītu digitālo spēļu radīšanas procesu un izstrādātu savas spēles. Kursa laikā dalībnieces ieguva zināšanas un prasmes par dažādu digitālo rīku izmantošanu mācību procesā. Tika apgūtas metodes, kā veidot interaktīvas prezentācijas, spēles un mācību materiālus, izmantojot tādas platformas kā Canva, Kahoot, LearningApps, Mentimeter, Plickers, Pixton, Book Creator, Quizizz, Google Sites, QR code, Wordwall.

Kursā iegūtās zināšanas un prasmes skolotājas varēs izmantot savā ikdienas darbā, lai padarītu mācību procesu PII “Pasaciņa” vēl mūsdienīgāku un saistošāku.

Kursa ieguvumi:
  • Plašākas zināšanas par digitālo rīku izmantošanu mācību procesā;
  • Prasmes veidot interaktīvas prezentācijas, spēles un mācību materiālus;
  • Iepazīšanās ar jaunām mācību metodēm, kas balstītas spēļu principos;
  • Iespēja sazināties un sadarboties ar kolēģiem no citām Eiropas valstīm.
Mūsu atsauksmes:
  • Zanda: “Kurss bija ļoti informatīvs un praktisks. Iemācījos daudz jaunu digitālo rīku un metožu, ko varēšu izmantot savā darbā. Īpaši patika “Plickers” metodes apguve.”
  • Krista: “Kurss bija lielisks iedvesmas avots. Ieguvu daudz jaunu ideju, kā padarīt mācību procesu aizraujošāku un motivējošāku audzēkņiem.”
  • Kristīne: “Kurss bija ļoti noderīgs. Iemācījos daudz jaunu digitālo rīku, ko varēšu izmantot, lai palīdzētu skolotājām mācību procesā.”

Erasmus+ projekts “Spēlējoties mācāmie: digitālā izglītība 21. gadsimtam” bija vērtīga pieredze visiem dalībniekiem. Kursā iegūtās zināšanas un prasmes palīdzēs skolotājiem padarīt mācību procesu PII “Pasaciņa” vēl mūsdienīgāku, saistošāku un efektīvāku.

Kursa noslēgumā, dalībnieki saņēma sertifikātus par iegūtajām zināšanām.

Pasaciņai dzimšanas diena

Visur notiek rosība – kāds vēl izmēģina uznācienu uz skatuvi, kāds pieliek gaismas, kāds velk kostīmu, kāds dala kūku …. Visi, visi rosās, jo Pasaciņai paliek 43!
Kur dzimšanas diena, tur kūka, kur kūka – tur Karlsons. Bet izrādās, ka tik ātri arī Karlsons nevar tikt pie kūkas, tā ir jānopelna. Dzimšanas dienas ballīti atklāja grupas “Kamenīte” bērni ar dziesmu “Dzimšanas diena”. Un tā katra grupa bija sarūpējusi kādu priekšnesumu, kurā atklājās Pasaciņas bērnu talanti – kāds dziedāja, kāds solo dziedājumu izpildīja, kāds dejoja, kāds muzicēja, kāds arī angliski dziedāja….. Visi, visi uzstājās, priecājās, aplaudēja….. Skanēja arī Mārtiņa un Kates kopradītā dziesma par Pasaciņu, kurai šajā dienā bija pirmatskaņojums.

Dzimšanas diena bija izdevusies ar priekšnesumiem, ballīti, salūtu un, protams, kūku gan bērniem, gan Karlsonam (foto galerijā).
Augstu laimi, prieku Pasaciņai un tās iemītniekiem!
Gita Roze 
Saldus PII “Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā