Grupa "Vāverēns" Saldus tirgū

Grupa "Vāverēns" Saldus tirgū


Novembrī mēneša tēmas ietvaros “Braucam no Saldus tirgus līdz Rīgas tirgum” un,  lai stiprinātu piederību Latvijai, devāmies mācību ekskursijā uz Saldus tirgu. Pa ceļam bija uzdevums pamanīt Latvijas karogus. Bērni bija ļoti vērīgi, ar interesi vēroja apkārtni un rādīja, ja ir ieraudzījuši. Tāpat arī visi apguvām ceļa zīmi “Gājēju pāreja”, jo, kā izrādījās, visi nemaz nezināja, ko tā nozīmē.
Sasnieguši tirgus laukumu, sākās vislielākās bērnu čalas, acis zibēja uz visām pusēm, katrs sauca sev pazīstamas lietas, pārtikas produktus, kurus redzēja tirgotāju stendos. Kopīgi nolēmām, ka nopirksim kādu smalkmaizīti. Viens no tirgotājiem mums laipni izklāstīja savu piedāvājumu, bērni izvēlējās marmelādes pīni. Pateicāmies par laipno apkalpošanu un par atlikušo naudu devāmies nopirkt Saldus gotiņas.
Kad tirgus bija izstaigāts, devāmies apskatīt Saldus apskates objektus– no J. Rozentāla gleznas veidotās septiņas bronzas skulptūras, kā arī Kalpaka laukumā īpašo burtu U, pievērsām uzmanību arī ziedu noformējumam, kas bija Latvijas karoga krāsās.
Mājupceļā izlasījām plakātu, kur iedzīvotājus aicina uz Lāčplēša dienas lāpu gājienu, vienojāmies, ka katrs kopā ar saviem vecākiem varētu tajā piedalīties. Runājām arī par to, ka mums dārziņā ir jāiededz svecīte Latvijas kontūrā par godu Latvijas brīvības cīnītājiem (foto  galerijā).

 Patriotiskus svētkus vēlot, grupas “Vāverēns” bērni un skolotāja Anda Kravinska


Grupa “Bitīte Maija” oktobrī iesaista visas bērnudārza grupas radošajā aktivitāt

Grupa “Bitīte Maija” oktobrī iesaista visas bērnudārza grupas radošajā aktivitāt

Oktobra mēneša tēmas “Āboli” ietvaros, mēs, “Bitītes Maijas”  grupas bērni un pieaugušie - pētījām, dalījām,  šķirojām, salīdzinājām, smaržojām, garšojām, cepām ābolus. Iepazinām un raksturojām dažādas garšas (salds, skābs, sīvs, sulīgs), smaržojām, skaitījām gan pašus ābolus, gan to, cik sēkliņu ir ābolā.  Kad paši bijām daudz ko noskaidrojuši par āboliem, radās ideja iesaistīt visas bērnudārza grupas bērnus un arī administrāciju piedalīties radošā aktivitātē, izveidot savu “Ābolu gleznu”. Iesaistījām arī vecākus, kuri palīdzēja mums sagādāt  dažādas krāsas un lieluma ābolus.
 Mūsu bērnudārzā visas grupas bija atsaucīgas. Katra  grupa savā bērnu rotaļu laukumā un administrācija no 17.oktobra līdz 20.oktobrim izveidoja savu īpašo “Ābolu gleznu”. Arī mēs paši, “Bitītes Maijas” bērni izveidojām savu ābolu bitīti, kur tika izmantoti ne tikai āboli, bet arī čiekuri, kastaņi, kastaņlapas, kociņi (viss, kas ir pieejams no dabas materiāliem mūsu āra bērnu laukumiņā).  Piektdiena bija tā diena, kad mēs staigājām un apbalvojām katru grupu par iesaistīšanos aktivitātē ar mūsu paštaisīto ābola diplomu (foto galerijā). 

Paukš, paukš, paukš;
Paukš, paukš, paukš,
Ābolīši krīt.
Iesim visi, skriesim visi -
Ābolīšus salasīt!
  /pēc Knīpas un Knauķi dziesmas/

Grupas “Bitīte Maija” skolotājas Māra Burve un Evita Madžule


Grupas “Vinnijs Pūks” bērni sakopj apkārtni

Septembrī mēneša tēmas "Taupīsim un saudzēsim" ietvaros mēs, grupas “Vinnijs Pūks” bērni un skolotāji, likām lielu uzsvaru uz lietām, kuras ir jāsaudzē. Pastaigu laikā vērojot apkārtni, savstarpēji pārrunājot, tika noskaidrots, ka apkārtējā vide netiek saudzēta. Tāpēc tikai likumsakarīgi kopīgi vienojāmies, ka turpināsim mūsu tradīciju uzkopt tuvāko apkārtni. Bērni regulāri uzkopa rotaļu laukumu - grāba lapas, lasīja zīles, zarus, akmeņus.  Šoreiz ārpus bērnudārza teritorijas uzkopšanas darbus veicām pa ceļam, dodoties uz Kalnsētas parku un pašā parka teritorijā. Lai darbiņi ritētu raitāk un katrs zinātu, kas un kā darāms, svarīgi visu labi saplānot. Kopīgi veicām pārrunas par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Lai vieglāk būtu šķirot, jau laicīgi vienojāmies, kurus atkritumus kurā maisiņā liksim. Patīkams pārsteigums - bērni nav aizmirsuši mūsu darbu un tā nozīmi no pagājušā gada. Prieks bija redzēt, ka bērnu degsme uz atkritumu vākšanu un šķirošanu nav zudusi. Katrs sekoja līdzi apkārtnes tīrībai: sacenšoties savā starpā skrēja pēc atkritumiem, ar prieku paziņojot, ka viņu maisiņš tiek papildināts ar atrasto.
Šogad apbalvojums par paveikto darbu bija pikniks mūsu sakoptajā vietā Kalnsētas parkā.
Bērni ieguva labu pieredzi, ka izmētātie atkritumi Saldus pilsētā ir ļoti daudz. Par jaunajām zināšanām un iespaidiem bērni stāstīja vecākiem. Priecājamies par rezultātu jau no pagājušā gada - vairākas ģimenes ir uzsākušas atkritumu šķirošanu mājās! (foto  galerijā)

Grupas “Vinnijs Pūks” skolotājas Kristiāna Timofejeva un Skaidrīte Gerenovska


Septembris - Drošības mēnesis

Septembris - Drošības mēnesis

Drošības mēnesī grupiņas ‘Mārītes” bērni atkārtoja dažādus drošības noteikumus gan par drošību telpās, gan rotaļu laukumā un uz ielas.  Bērni skatījās dažādas filmiņas, pārrunāja redzēto un dzirdēto. Tika izspēlētas dažādas situācijas, krāsotas un veidotas drošības noteikumu grāmatiņas. Bērni paši izdomāja un ieviesa grupas iekšējās kārtības noteikumus, kurus cenšas ievērot un, ja kāds neievēro, aizrāda viens otram un atgādina kā jārīkojas.
Lai nokļūtu bērnudārzā  vai dotos pastaigās, jāievēro arī drošības noteikumi uz ceļa. Lai bērniem būtu interesantāk, tad uzaicinājām Valsts policijas pārstāvjus, lai pastāsta bērniem svarīgāko – ceļu satiksmes noteikumus, drošību saskarsmē ar svešiniekiem, kā arī nebaidīties no policistiem un lūgt palīdzību, ja atgadījusies nelaime.  Uz tikšanos aicinājām arī grupas “Bitīte Maija” un “Pūcēni”. Bērniem ļoti patika saruna ar policistiem. Viņi bija zinoši un labprāt atbildēja uz policistu jautājumiem. Diskusijas noslēgumā bērniem atļāva iekāpt policijas mašīnā, izpētīt to no iekšpuses. Bērniem interesants likās  ekrāns, kur varēja redzēt, kas notiek mašīnas priekšā un aizmugurē. Visi bija priecīgi un par piemiņu  tapa kopīga fotogrāfija ar policistiem.

Grupas “Mārītes” skolotājas: Ramona Šķēdniece un Vaira Blumberga