Papildus nodarbības:  

 • Robotikas un programmēšanas nodarbības 6-7 gadus veciem bērniem
 • Sporta skolas treneru vadītas sporta nodarbības 5-7 gadus veciem bērniem
 • Peldēšanas apmācība 5-7 gadus veciem bērniem
 • SIA Centrs Dardedze - “Džimbas drošības soļu programma” 6-7 gadīgiem bērniem
 • Interešu izglītība – angļu valodas pulciņš “Raibā valodiņa” 4-7 gadus veciem bērniem

Dažādi pasākumi:

 • Zinību diena.
 • Gadskārtu ieražu svētki: rudens svētki, Mārtiņi ar Mārtiņa tirgu, Ziemassvētki, Lieldienas.
 • Valsts svētku svinēšana: Lāčplēša diena, Latvijas dzimšanas dienas svinības, Baltā galdauta svētki, Darba svētki.
 • Ģimenes svētki kopā ar bērnu vecākiem un vecvecākiem.
 • Izlaidums.
 • Atvērto durvju dienas vecākiem.
 • Daudzveidīgi pasākumi bērniem, bērniem ar vecākiem - kopīgi visā iestādē un individuāli katrai grupai.
 • Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem:  bērnu un bērnu vecāku kopīgi veidota darbu izstāde par dažādām gada pasākumu tēmām, Ziemassvētku un Lieldienu kompozīcijas u.c.
 • Dažādas sporta aktivitātes: Olimpiskā diena, Ziemas sporta svētki, pavasara sporta svētki kopā ar vecākiem, veselības dienas un jautrie brīži sportā.
 • Skolotāju un/vai vecāku organizētas mācību ekskursijas uz dažādām vietām Saldū/Latvijā.
 • Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē un Saldus mūzikas un mākslas skolā.
 • Teātra izrādes bērnu un darbinieku izpildījumā.
 • Bērnu konkursi, koncerti, iestādes jubilejas pasākums "Pasaciņas talanti" u.c. muzikālie pasākumi.
 • Piedalīšanās novada rīkotajos pasākumos.