Pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaciņa” sāka celt 1979. gada 4. ceturksnī. Pirmos audzēkņus uzņēma 1981. gada 23. februārī, kad sāka darboties 8 grupas, bet martā tika atvērtas vēl 4 grupas. 1998. gadā iestāde tiek reorganizēta un turpmāk tajā darbojas 5 grupas ar 76 vietām.

2009. gada jūlijā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu uzsākta pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcijas 1. kārta un 2010. gada 25. augustā atklāta PII "Pasaciņa" piebūve, rezultātā ar 2010. gada 1. septembri iestādē darbojas 9 grupas ar 168 vietām.

2011. gada 1. septembrī, atklājot  PII "Pasaciņa" rekonstrukcijas 2. kārtu, iestādē darbojas 12 grupas ar 225 vietām.

2015.gada janvārī noslēdzas projekts „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana paaugstinot pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” ēkas energoefektivitāti” (siltināta pirmsskolas izglītības iestāde), kas realizēts ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.