Grupas “Vinnijs Pūks” bērni sakopj apkārtni

Septembrī mēneša tēmas "Taupīsim un saudzēsim" ietvaros mēs, grupas “Vinnijs Pūks” bērni un skolotāji, likām lielu uzsvaru uz lietām, kuras ir jāsaudzē. Pastaigu laikā vērojot apkārtni, savstarpēji pārrunājot, tika noskaidrots, ka apkārtējā vide netiek saudzēta. Tāpēc tikai likumsakarīgi kopīgi vienojāmies, ka turpināsim mūsu tradīciju uzkopt tuvāko apkārtni. Bērni regulāri uzkopa rotaļu laukumu - grāba lapas, lasīja zīles, zarus, akmeņus.  Šoreiz ārpus bērnudārza teritorijas uzkopšanas darbus veicām pa ceļam, dodoties uz Kalnsētas parku un pašā parka teritorijā. Lai darbiņi ritētu raitāk un katrs zinātu, kas un kā darāms, svarīgi visu labi saplānot. Kopīgi veicām pārrunas par atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Lai vieglāk būtu šķirot, jau laicīgi vienojāmies, kurus atkritumus kurā maisiņā liksim. Patīkams pārsteigums - bērni nav aizmirsuši mūsu darbu un tā nozīmi no pagājušā gada. Prieks bija redzēt, ka bērnu degsme uz atkritumu vākšanu un šķirošanu nav zudusi. Katrs sekoja līdzi apkārtnes tīrībai: sacenšoties savā starpā skrēja pēc atkritumiem, ar prieku paziņojot, ka viņu maisiņš tiek papildināts ar atrasto.
Šogad apbalvojums par paveikto darbu bija pikniks mūsu sakoptajā vietā Kalnsētas parkā.
Bērni ieguva labu pieredzi, ka izmētātie atkritumi Saldus pilsētā ir ļoti daudz. Par jaunajām zināšanām un iespaidiem bērni stāstīja vecākiem. Priecājamies par rezultātu jau no pagājušā gada - vairākas ģimenes ir uzsākušas atkritumu šķirošanu mājās! (foto  galerijā)

Grupas “Vinnijs Pūks” skolotājas Kristiāna Timofejeva un Skaidrīte Gerenovska


Septembris - Drošības mēnesis

Septembris - Drošības mēnesis

Drošības mēnesī grupiņas ‘Mārītes” bērni atkārtoja dažādus drošības noteikumus gan par drošību telpās, gan rotaļu laukumā un uz ielas.  Bērni skatījās dažādas filmiņas, pārrunāja redzēto un dzirdēto. Tika izspēlētas dažādas situācijas, krāsotas un veidotas drošības noteikumu grāmatiņas. Bērni paši izdomāja un ieviesa grupas iekšējās kārtības noteikumus, kurus cenšas ievērot un, ja kāds neievēro, aizrāda viens otram un atgādina kā jārīkojas.
Lai nokļūtu bērnudārzā  vai dotos pastaigās, jāievēro arī drošības noteikumi uz ceļa. Lai bērniem būtu interesantāk, tad uzaicinājām Valsts policijas pārstāvjus, lai pastāsta bērniem svarīgāko – ceļu satiksmes noteikumus, drošību saskarsmē ar svešiniekiem, kā arī nebaidīties no policistiem un lūgt palīdzību, ja atgadījusies nelaime.  Uz tikšanos aicinājām arī grupas “Bitīte Maija” un “Pūcēni”. Bērniem ļoti patika saruna ar policistiem. Viņi bija zinoši un labprāt atbildēja uz policistu jautājumiem. Diskusijas noslēgumā bērniem atļāva iekāpt policijas mašīnā, izpētīt to no iekšpuses. Bērniem interesants likās  ekrāns, kur varēja redzēt, kas notiek mašīnas priekšā un aizmugurē. Visi bija priecīgi un par piemiņu  tapa kopīga fotogrāfija ar policistiem.

Grupas “Mārītes” skolotājas: Ramona Šķēdniece un Vaira Blumberga

Sarkangalvītes bērni mācās šķirot atkritumus

Sarkangalvītes bērni mācās šķirot atkritumus

 Š. g . 22 septembrī grupas “Sarkangalvīte” bērni tēmas  “Saudzēsim taupīsim” ietvaros  devās mācību ekskursijā un atkritumu šķirošanas placi Saldū “Eko Baltik vide”. Mūs sagaidīja un par šķirošanas īpatnībām  pastāstīja Saldū Eko darbiniece Agnese.  Bērni varēja pārliecināties, ka ne tikai mācību procesā, bet dabā notiek atkritumu šķirošana. Redzējām iekārtas, kas presē atkritumus un arī konteinerus, kuros uzglabā bīstamos un sadzīves atkritumus. Ir atkritumi, kurus pieņem pa velti, bet ir arī  tādi, par kuru nodošanu ir jāmaksā. Jaunums bija, ka ir konteiners, kur var nodot lietotas, bet vēl labas drēbes, apavus un tekstilizstrādājumus. Uzzinājām, ka šīs lietas izdala labdarībā, vai sūta uz trešajām valstīm. Mācību ekskursijas beigās katrs saņēmām dāvanā atstarotāju ar Eko Balttik simboliku, un bukletu par atkritumu šķirošanu, kā arī kopīgu dāvanu viesiem, pildspalvu, kas ražota no pārstrādātām dzērienu un kartona pakām.

Grupas "Sarkangalvīte" skolotājas Ruta Kāpiņa un Daiga Lizandere
PII “Pasaciņa” pirmsskolas skolotājas papildināja zināšanas Kiprā

PII “Pasaciņa” pirmsskolas skolotājas papildināja zināšanas Kiprā

Profesionālās pilnveides kursos Eiropas savienības Erasmus + programmas 1.pamatdarbības (KA1) mācību mobilitātes skolu sektorā projekta “Inovatīvu ideju meklējumi- kā veicināt izglītojamo neatkarību, radošumu un kritisko domāšanu, izmantojot spēles“ mobilitātē “Mūzika bērnudārzā” Nikosijā, Kiprā no 24.jūlija līdz 30. jūlijam papildināja zināšanas skolotājas Madara Formuleviča un Ramona Šķēdniece. Kursos piedalījās kolēģes no Ungārijas, Itālijas un Slovēnijas. Kursus vadīja Maria Demosthenous, AMUSED, mūzikas skolas vadītāja. Tikai viena no dalībniecēm bija mūzikas skolotāja.

Kiprā nokļuvām pašā karstākajā laikā. Gaisa temperatūra visas dienas bija vienāda - 39 grādu svelme. Apmetāmies nelielā, bet ļoti jaukā viesnīcā galvaspilsētā Nikosijā, pašā vecākajā pilsētas daļā.

Kursi sākās ar ekskursiju pa mūzikas skoliņu. Skoliņu sāk apmeklēt bērni no 4 mēnešu vecuma. Tur darbojas gan bēbīšu skoliņa, gan mūzikas skola, var apgūt dažādu mūzikas instrumentu spēli. Telpas tur bija mazas, bet omulīgi iekārtotas. Maria pastāstīja par to kas notiek skoliņā, ieskatam parādīja dažus video par skoliņas ikdienas dzīvi.

Pirmā diena pagāja iepazīstoties. Grupā bijām sešas dalībnieces un vadītāja Maria. Savstarpēji iepazināmies spēlējot dažādas spēles, kas palīdzēja pārvarēt pirmo mulsumu. Vēlāk katras valsts dalībnieces rādīja prezentāciju, vai mutiski pastāstīja par savu valsti, skolu, bērnudārzu. Mums līdzi bija sagatavota prezentācija angļu valodā, kura diezgan plaši atspoguļoja mūsu ikdienas dzīvi bērnudārzā.

Nākamās dienas ritēja pēc iepriekš Marias sagatavotā plāna:

  • Komandas veidošanas spēles – ievads priekšmetā,
  • Mūzikas teorija - mūzikas elementi,
  • Bērnu attīstības posmi,
  • Spēles, aktivitātes - praktiska darbošanās,
  • Iepazīšanās ar lielajiem mūzikas pedagogiem - Karls Orfs un Zoltāns Kodājs
  • Mūzikas fragmenti - darbošanās,
  • Kā izveidot mūzikas nodarbības plānu,
  • Mūzikas instrumenti,
  • Dažādi vingrinājumi,
  • Diskusijas, atgriezeniskā saite.

Kursu laikā ieguvām lielāku izpratni par mūzikas nozīmi bērnu attīstībā. Mūzika - tas nav stāvēt un dziedāt fonogrammas pavadījumā, tas ir milzīgs darbs ar bērniem. Bērniem jāveido izpratne par ritmu jau no dzimšanas, jo ritms attīsta ne tikai  valodu, bet arī māca izprast  emocijas. Mūzika aktivizē abas galvas smadzeņu puslodes. Muzikalitāte bērnam attīstās jau agrā bērnībā, dzirdot dziesmas, ko dzied vecāki, vecākiem runājot ar bērnu dažādās intonācijās. Jebkuru vienkāršu dziesmiņu var dziedāt gan pelīte, gan dusmīgs lauva - bērns mācās atšķirt emocijas. Ieguvām milzīgu daudzumu ar dziesmu, skaņdarbu nosaukumiem, kurus var klausīties kopā ar bērniem, ko var atskaņot, spēlējot dažādas spēles vai stāstot stāstus, lasot pasakas, atpūšoties, vai tieši otrādi - fiziski kustoties. Kursu vadītāja Maria - atskaņoja dziesmas, kuru laikā mēs visi praktiskā darbībā spēlējām spēles, ritmizējām ar savām ķermeņa daļām, vai dažādiem mūzikas instrumentiem. Arī ritma rotaļas attīsta kritisko domāšanu, piemēram,  pārveidojot jau doto ritmu, klausoties un salīdzinot dažādas skaņas, darbojoties pēc iepriekšējas pieredzes.

Iepazināmies ar bezmaksas vietni Chrome Music Lab, ko ļoti daudzveidīgi, radoši, inovatīvi un interesanti var izmantot darbojoties ar bērniem. Bērns zīmē uz ekrāna. Katram uzzīmētajam elementam ir skaņa, kas kopā veido melodiju.

Vēl Maria mums stāstīja, kā spēli Kahoot pielāgot pirmsskolas vecuma bēniem, lai nodarbības būtu interesantākas. Var atskaņot bērniem zināmas dziesmiņas, atbildes bērni parāda ar krāsainām kartītēm.

Visas dienas mums bija ļoti aktīva darbošanās visām kopā. Sēdējām tikai tik, lai paspētu pierakstīt, ja vajag. Lielāko daļu vingrinājumus un aktivitātes uz maiņām filmējām, lai neaizmirstas.

Ļoti vērtīga un interesanta pieredze. Interesanti iepazīt citu klimatu, kultūru, citu tautību cilvēkus. Visām tautām ir sasveicināšanās rotaļas, skaitāmpanti, pirkstiņrotaļas, atšķirīga ir tikai valoda, kādā sazināmies.

Mums visām dalībniecēm bija iespēja vakariņot grieķu restorānā - apkalpošana un ēdiens augstākajā līmenī. Nepiespiestā, sirsnīgā atmosfērā tuvāk iepazinām pārējās dalībnieces. Brīvajā laikā izstaigājām tuvāko apkārtni. Fantastisks skats uz palmām, apelsīnu un citronu kokiem, kas aug gandrīz pie katras mājas, pārsteidza, ka granātāboli aug nelielos krūmos.

Dzirdējām un redzējām cikādes. Netālu no viesnīcas bija robeža ar Turcijas okupēto teritoriju, kur nokļūt varēja tikai pēc stingras dokumentu kontroles. Vēl apmeklējām kūrortpilsētas Larnaku un Limosolu, kur veldzējāmies Vidusjūras siltajā, dzidrajā ūdenī.

Paldies Erasmus+ projektam par jaunām zināšanām, emocijām un lielisko iespēju redzēt, kas un kā notiek citur Eiropā.

Informāciju sagatavoja: Madara Formuleviča, Ramona Šķēdniece, Gita Roze