Grupas "Saules zaķēni" atbalsts BKUS pacientiem

2023.gada septembrī un oktobrī 16. grupa “Saules Zaķēns” darbinieki aicināja bērnu vecākiem piedalīties Omnivas rīkotajā akcijā “Ziedo BKUS Drosmes kastei”. Vecāki ideju atbalstīja un jau nākamajās dienās steidza nest dāvaniņas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas mazajiem pacientiem. Trīs nedēļu laikā kopīgi piepildījām kasti ar dāvaniņām (grāmatiņas, puzles, rotaļlietas, zīmēšanas piederumi utt.). Kasti noformējām ar krāsainiem plaukstu nospiedumiem un saviem vārdiem. Pievienojām klāt novēlējumu kartiņu, droši iesaiņojām kasti un kopā ar bērniem devāmies uz tuvāko Omnivas pakomātu, lai mūsu sūtījums pēc iespējas ātrāk dotos ceļā pie mazajiem pacientiem (foto galerijā).
Šī akcija deva iespēju palīdzēt mazajiem pacientiem BKUS, un mums bija iespēja parādīt grupas bērniem, ka ir svarīgi palīdzēt citam grūtībās nonākušajam. Tas veicināja arī sadarbību starp grupas vecākiem un grupas darbiniekiem. Labais vairo labo! Liels paldies visiem par atsaucību!

16.grupas "Saules zaķēns" skolotājas Madara Formuleviča un Lāsma Gruze


Ražas svētki "Rausītī"

29. septembrī grupā “Rausītis’’ tika ieskandināti Miķeļdienas ražas svētki. Par cik Miķeļdienai jāgatavojas laikus, Miķeļdienas izstādes tapšanā tika iesaistīti bērnu vecāki. Jau no 27. septembra aicinājām nest dažādas dabas kompozīcijas. Ļoti priecēja, ka kompozīcijā bija apskatāmi arī zīļu vīriņi un kastaņu eži. Vēlāk vecāki teica, ka ar patīkamu satraukumu, pozitīvām emocijām atcerējušies savu bērnību, kur no zīļu vīriņiem tikusi veidota vesela zīļu ģimene.
Izstādē tapa ne tikai dažnedažādi personāži, bet tapa arī fantastiska glezna no koka lapām. Vecāku un bērnu sarūpētos darbiņus nolikām “Pasaciņas” lielajā koridorā un aicinājām arī citas grupas apskatīt mūsu Miķeļdienas ražas darbiņu (foto galerijā).

Grupas “Rausītis” skolotājas Kristīne Meija, Zanda Šteina un Elizabete Karabeško.


Grupas "Vinnijs Pūks" bērnu rūpes par vidi

Septembrī mēneša tēma bija "Taupīsim un saudzēsim". Šīs tēmas ietvaros atkārtoti likām uzsvaru uz lietām, kuras ir jāsaudzē un jātaupa. Bērni regulāri uzkopa rotaļu laukumu (grāba lapas, lasīja zīles, zarus, akmeņus) un aizrādīja viens otram par netaupīto papīru, ūdeni un ziepēm. Balstoties uz iepriekšējo gadu tradīcijām, šoreiz bērni pašvadīti bija meklējuši vietas ārpus bērnudārza teritorijas, kuras nav sakoptas un ir piegružotas.  Pirms došanās talkot mēs vienojāmies, ka mudināsim grupu "Bitīte Maija " doties kopā ar mums. Šoreiz ārpus bērnu dārza teritorijas uzkopšanas darbus veicām pa ceļam uz Skrundas ielu un Skrundas ielas teritorijā. No iepriekšējiem gadiem entuziasms par lielāko savākto atkritumu skaitu ir palicis, bērni uz sacensībām skrēja pakaļ atrastajiem  maisiņiem un pudelēm. Tēmas ietvaros arī gājām uz “ECO Baltia vide” lai noskaidrotu vairāk par atkritumu šķirošanu, kur tos likt un kā šķirot. Bērni bija paņēmuši dažas nevajadzīgas lietas līdzi, lai varētu tās sašķirot. Ar lielu entuziasmu piedalījās pārrunās ar viņu pārstāvi. Savstarpējās sarunās pat bija dzirdams, ka nodošot šo visu informāciju arī vecākiem. Bērni ieguva labu pieredzi, ka izmētātie atkritumi Saldus pilsētā, tāpat kā iepriekšējos gadus, joprojām ir ļoti daudz. Par jaunajām zināšanām un iespaidiem bērni stāstīja vecākiem, nododot arī savu vēlmi uzkopt pilsētu kopā ar vecākiem (foto galerijā).

Grupas “Vinnijs Pūks” skolotājas Kristiāna Timofejeva- Zundāne un Skaidrīte Gerenovska.


Taupīsim un saudzēsim

Septembrī grupas “Marītes” bērni izzināja tematu “Taupīsim un saudzēsim”. Bērni mācījās atšķirt jēdzienus, izteica savus minējumus par to, ko vajag taupīt un ko saudzēt. Visi kā viens zināja, ka jātaupa nauda un elektrība un jāsaudzē planšetes un telefoni. Tuvojoties temata noslēgumam bērni jau zina, kā izmantot papīru taupīgi, zina, ka jāsaudzē lietas mums apkārt un jāsaudzē daba.
Lai labāk izprastu, kāpēc jāšķiro atkritumi un kāds labums no tā, grupas “Mārītes” bērni devās mācību ekskursijā uz “EKO Kurzeme”.
Bērni uzzināja kā pareizi jāšķiro atkritumi, lai tie nonāktu otrreizējai pārstrādei un iegūtu jaunu izskatu. Bērni ar lielu interesi klausījās speciālista stāstījumu un ievietoja līdzpaņemtos nederīgos priekšmetus attiecīgajos konteineros.
Viesojoties “EKO Kurzeme”, dzirdot un redzot, kāds darbs jāiegulda,  secinājām – līdz jaunam otrreizēji pārstrādātam materiālam ir garš ceļš, darbs pie tā nav viegls, tāpēc jāšķiro atkritumi pareizi.
Temata ietvaros pētījām dažādus priekšmetus, no kāda materiāla tie gatavoti, kopīgi prātojām, ar ko varētu rotaļāties, lai nebūtu rotaļlietas jāpērk, tādējādi ietaupot naudu. Aicinājām ģimenes kopā ar bērniem pagatavot kādu rotaļlietu no mājās pieejamiem materiāliem. Veidojot izstādi no pašu gatavotām rotaļlietām gan mums, pieaugušajiem, gan arī bērniem bija pārsteigums, cik dažādas lietas var paši izveidot. Septembra sākumā pieteicāmies arī Latvijas valsts meži ekoprogrammā "Cūkmena detektīvi"! Programma paredzēta 5 līdz 7 gadus veciem bērniem un ļauj iepazīt labas uzvedības noteikumus mežā caur rotaļām, dejām un citām aktivitātēm. Un visiem par lielu pārsteigumu, Cūkmens ieradās pie mums personīgi ar dāvanām un uzdevumiem (foto galerijā).
Sakām paldies vecākiem par atsaucību un sadarbību.

Grupas "Mārītes" skolotājas Vaira Blumberga, Ramona Šķēdniece