Ekskursija uz mini Zoo “Silavas”

Ekskursija uz mini Zoo “Silavas”

Tēmas “Ķepa uz sirds” noslēgumā grupas “Mārītes” un “Vāverēns” vienojās par kopīgu ekskursiju uz mini zoo “Silavas”, lai dzīvē redzētu, cik dažādi var būt mājas mīluļi.
Bērni par šo ideju bija sajūsmā, tāpēc ar vecāku atbalstu to izdevās īstenot. Doma par to, ka visi kopā brauksim ar autobusu jau vien bija piedzīvojumu vērta.
Ekskursijas dienā visi bijām patīkami satraukti, izrunājām drošības noteikumus, kādi jāievēro un devāmies ceļā. Ceļš līdz Silavām nebija tāls, bet bērniem tas bija nozīmīgs notikums, jo vairums nemaz īsti nebija braukuši ar autobusu. Nonākot mini zoo, bērnu sejās bija lasāms izbrīns un pārsteigums, jo visapkārt bija dzirdami dažādu putnu un dzīvnieku saucieni. Visi saausījās un vērās apkārt, lai saprastu no kurienes šīs interesantās skaņas nāk. Saimnieks mūs sadalīja divās grupās – eksotiskie mājdzīvnieki atradās telpās un lauku sētas iemītnieki bija apskatāmai laukā.
Katrs bērns tika pie burkānu trauciņa, ar ko pacienāt mājas mīluļus. Iepazināmies ar mājas seskiem, zosīm, tītariem, pāvu, ēzeli, ponijiem un strausu. Satikām ļoti skaistu, baltu un pūkainu trusi vārdā Gulivers. Visi kā viens teica, ka tas ir Lieldienu zaķis. Bērniem ļoti patika barot trušus ar burkāniem.
Iekštelpās iepazināmies ar diezgan eksotiskiem mīluļiem – sākot no lieliem un maziem papagaiļiem līdz pat pelēm, žurkām, bruņurupučiem, šinšilām, hameleonam un čūskai. Bija iespēja pataustīt nomestu čūskas ādu. Ar lukturīša palīdzību bija iespēja ieskatīties vistas olā, kurā varēja redzēt cāļa attīstību (foto galerijā).
Noslēgumā devāmies nelielā piknikā, kura laikā dalījāmies iespaidos par redzēto, dzirdēto un sajusto. Gandarījums par piedzīvoto bija kā lieliem tā maziem.

Skolotājas Anda Kravinska, Liāna Žukovska, Ramona Šķēdniece, Vaira Blumberga


Vecāku diena grupā “Mārītes”

Pēdējie gadi pagājuši Covida zīmē, vecāki iestādē netika ielaisti. Tāpēc šogad ar lielu prieku aicinājām vecākus 23. martā piedalīties atvērto durvju dienā, lai redzētu, kāda ir bērnu ikdiena. Atsaucība bija neparasti liela, ieradās 8 bērnu vecāki.
Vispirms visi kopā devāmies uz mūzikas nodarbību, kur skolotāja Ilze aicināja rotaļās par dzīvniekiem. Atgriežoties grupā, darbojāmies visi kopā - izzinot, pētot dzīvnieku dzīves veidu, cilvēka rūpes par tiem, piedāvājot uzdevumus dažādās mācību jomās. Vecāki labprāt iesaistījās visās aktivitātēs, veica dažādus uzdevumus. Laiks pagāja ļoti ātri. Labprāt atbildējām uz vecāku jautājumiem par mācību procesu, apgūstamajām prasmēm un ikdienu (foto skatīt galerijā). Dažiem bērni vecāku klātbūtne bija tik svarīga, ka neko citu vairs negribējās, tikai samīļot savu mammu. Arī brīdis, kad vecāki devās projām, dažiem bija ļoti grūts, jo līdz šim pierasts, ka atnāk vecāks un ir jādodas mājās.
Vecāki bija priecīgi par šādu iespēju paviesoties grupā un izteica vēlmi, ka gribētu redzēt bērnus no malas, tā, lai viņi to nezina.

Grupas skolotājas: Vaira Blumberga, Ramona Šķēdniece

Vecāka atsauksme atvērto durvju dienai
Apmeklējot atvērto durvju dienu PII “Pasaciņa” grupā “Mārītes”, vecāki vispirms iepazinās un piedalījās dziedāšanas nodarbībā. Bērni kopā ar vecākiem dziedāja, sēdēja uz paklājiņa un spēlēja dažādas spēles, kurās skolotāja mācīja bērniem dzīvnieku nosaukumus un viņu valodu. 

Tālāk iepazināmies ar darbu grupiņā. Skolotāja uzdeva bērniem jautājumus par viņiem zināmu pasaku. Pēc tam bērni grupās pildīja kādu uzdevumu un tie bija saistīti ar burtu apguvi, figūrām, darbošanos ar papīru, līmi, krāsošanu. Padarot darbiņu, bērni varēja izvēlēties nodarboties pēc savas izvēles, piemēram, krāsot grāmatiņu vai rotaļāties ar klučiem.
Pēc novērojuma liekas, ka vecāki nedaudz traucēja bērniem koncentrēties (ne visiem). Bērns vēlējās pievērsties man, izrādīties, samīļoties, nevis uzmanīgi ieklausīties skolotājas teiktajā. 
Šāda iespēja mani apmierināja, bija noderīgi redzēt, kā bērns pavada dienu, bet līdz galam tomēr neiepazinu savu bērnu, jo, kā jau minēju, viņš pievērsās man. Gribētos redzēt šādu darbošanos vismaz 2 stundu garumā caur video, ja tas iespējams, lai bērns nezina, ka viņu vēroju. Aprunājoties ar citiem vecākiem, izrādās, ka bērns prot vairāk, kā viņš parāda vecākiem. Gribētu arī saprast, kā viņš spēj darboties kopā ar vienaudžiem, kad vecāki nav blakus. Cik viņš ir lojāls pret draugiem un kādas ir attiecības ar skolotājām.

Harija māmiņa Sandra Bunka


PII “Pasaciņa” dalās pieredzē ar Erasmus+ projektā gūto pieredzi

PII “Pasaciņa” dalās pieredzē ar Erasmus+ projektā gūto pieredzi

21.martā notika Saldus novada pirmsskolas metodiskā diena “Eiropa mums palīdzēja” Saldus PII “Pasaciņa” telpās. Šeit pulcējās pirmsskolas pedagogi no Saldus novada, lai gūtu ieskatu par Erasmus+ projektu iespējām un papildinātu savu pieredzi ar jaunām spēlēm un aktivitātēm.

Metodiskās dienas sākumā Saldus novada Izglītības pārvaldes projektu vadītāja Mairita Blūma-Berga pastāstīja par Saldus novada pedagogu iespējām apmeklēt starptautiskus kursus, ēnot citu valstu pedagogu darbu, kā arī aicināt pie sevis ciemos citu valstu pasniedzējus, pedagogus Erasmus+ projektu ietvaros. Savā pieredzē, apmeklējot Saldus novada konsorciju īstenotos projektus, dalījās pedagogi no PII “Īkstītes”, “Pasaciņa” un “Graudiņš”.

Turpinājumā Saldus PII “Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā Gita Roze pastāstīja, kā tapa viņas pirmais Erasmus+ projekts, kurš neizpalika bez interesantiem, bet pārvaramiem starpgadījumiem. Lielākais gandarījums ir par zināšanu pārneses pasākumiem, jo tajos tiek apkopotas starptautiskos kursos iegūtās zināšanas, prasmes, iemaņas, kuras nodod tālāk citiem interesentiem un ievieš mācību procesā. Un tieši šodien PII “Pasaciņas” 8 pedagogi Liāna Žukovska, Anda Zariņa, Zanda Vainovska, Anda Kravinska, Gita Roze, Ramona Šķēdniece, Madara Formuleviča un Kristiāna Timofejeva dalījās pieredzē ar citiem pirmsskolas pedagogiem, kā izmantojot spēles, veicināt bērnu pašvadītu mācīšanos, kritisko domāšanu un radošumu. Šī nebija tikai teorija, bet gan praktiska spēlēšanās, kur ikviens pedagogs iejutās bērnu lomā un kopā rotaļājās. Pedagogi zīmēja karti ar apslēptiem dārgumiem, kurus citi pēc tam meklēja. Tāpat izspēlēja dažādas uzmanības, emociju, profesiju spēles. Lielākais atklājums Pasaciņas un citiem pedagogiem bija tas, ka jau zināmās spēles var izmantot dažādu tematu apguvē, pielāgojot tos bērnu vecumam, interesēm un vajadzībām. Kurš gan nezina spēli “Muzikālie krēsli”, kur ik pa laikam kāds negribīgi izstājas. Bet šo pašu spēli var spēlēt tā, lai visi no spēles sākuma līdz beigām var aizrautīgi izkustēties. Izrādās, krēsli tiek noņemti, bet dalībnieki turpina piedalīties spēlē, pakāpeniski sēžot uz viena krēsla pa 2, tad pa 3, 4, 5 un beigās visi 20 atrodas uz viena krēsla. Tā tiešām ir lieliska sadarbība bērnu vidū, vienojoties, kā un kur katrs atradīsies uz tā viena krēsla. Tāpat spēli “Akmens, šķēres, papīrītis” var izmantot daudzveidīgi – izzinot augšanas ciklu un citus ciklus; izmantot ķeršanas/mukšanas spēlēs u.tml.

Liels pedagogu novērtējums bija G.Rozes izveidotā e-grāmata, kurā tika apkopotas dažādas spēles ar spēļu aprakstiem, papildmateriāliem un īsiem video no spēles darbības. Katra pirmsskolas izglītības iestāde vai skolas pirmsskolas grupa, kura apmeklēja metodisko dienu, saņēma spēļu apkopojumu e-grāmatu izdrukātā veidā glīti iesietu “spirālē”, kā arī katrs pedagogs savā īpašumā ieguva elektronisko pieeju spēļu e- grāmatai un skolotāju apkopto dziesmu izlasi, kuras var izmantot dažādās aktivitātēs.

Apkopojot pedagogu metodiskās dienas izvērtējumu, var secināt, ka diena bija labi izplānota, pedagogi apmierināti ar jaunām, interesantām idejām, spēlēm un aktivitātēm, nonākot pie secinājuma, ka mācīties var caur dažāda satura rotaļām, ka no jebkuras rotaļas var izveidot lielisku rotaļnodarbību un cik labi ir, ka PII “Pasaciņa” pedagogi dalās ar savu pieredzi, idejām, iedvesmojot pārējos pamēģināt, uzdrošināties un īstenot (foto galerijā).

Gita Roze, Saldus PII “Pasaciņa” vadītājas vietniece izglītības jomā
un projekta koordinatore, Saldus novada pirmsskolas jomas koordinatore

Mācību ekskursija uz Vizium

Mācību ekskursija uz Vizium

16. un 23. februārī PII “Pasaciņa” grupa “Zirnīši” devās mācību ekskursijā uz Ventspils zinātnes centru “Vizium”. Abas dienas bērni piedalījās mācību programmā “Būvē pats”.
Ierodoties Zinātnes centrā, bērni tika iepazīstināti ar STEM izglītību, kas ietver sevī mācības par zinātni, tehnoloģijām, inženieriju un matemātiku. VIZIUM mērķis ir parādīt, ka zinātne var būt aizraujoša un interesanta, bet izklaide var būt izzinoša un bērni ar lielu prieku rotaļājoties ieguva jaunas zināšanas.
Pirms nodarbības sākuma, katrs bērns planšetē  sevi piereģistrēja nodarbībai, aizpildot anketu. Lielu prieku bērniem sagādāja sava vārda pirmā burta izveidošana no LEGO klučiem 3D formā.
Pēc darbošanās klasē ar LEGO klucīšiem, bērni pārrunāja drošības noteikumus, kuri ir jāievēro būvlaukumā un devās uz rotaļu telpu “Mazajiem prātniekiem”. Šeit viņi uzvilka drošības vestes, ķiveres un tikai tad varēja doties uz būvlaukumu, tur, sadarbojoties vienam ar otru, no lielajiem klučiem tika būvēti cipari no 1 – 10 un kopīga ēka.
Pēc uzdevumu veikšanas, bērni varēja izpētīt un praktiski darboties arī citos “Mazo prātnieku” centros. Tur bērni pārbaudīja savas spējas ūdens dzirnaviņu griešanā ar ūdens strūklas palīdzību, vēroja ūdens kustību un to pārbaudīja, peldinot plastmasas bumbiņu. Bērni iejutās pircēja un pārdevēja lomā un iepērkoties varēja norēķināties ar Vizium bankas karti (foto skatīt galerijā). Diena paskrēja nemanot, un vēl mājupceļā autobusā bērni dalījās ar dienas iespaidiem.
Otrajā nodarbībā bērni guva nelielu ieskatu filmiņas veidošanā (Movie Maker). Viņi paši no Lego klučiem veidoja trīs tēlus, ar kuru palīdzību radīs savu stāstu. Šos tēlus, mazliet pārvietojot, visu laiku fotografēja un tā pamazām radās kustīga filmiņa. Pēc tam bērni varēja savai filmiņai piemeklēt atbilstošāko fona mūziku. Un noslēgumā bija iespēja uzkāpt uz VIZIUM jumta un paskatīties uz Ventspili no augšas.
 Bērniem ļoti patika šis aizraujošais piedzīvojums zinātnes centrā VIZIUM un viņi atzina, ka labprāt atgrieztos Zinātnes centrā vēl kādu reizi kopā ar vecākiem.

Grupas “Zirnīši” skolotāja Linda Veremčuka