03. Nov
Teātra izrāde

Plkst. 9.30 - 5.grupa "Vāverēns" aicina uz izrādi "Zeltmatīte dārzeņu valstībā"


06. Nov
Tikšanās ar zemessargu

Plkst. 9.30 - grupa "Kamenīte"


06. Nov
Pasākums kopā ar vecākiem

Plkst. 15.30 - "Cepam, cepam cepumiņu" - 3.grupa "Podziņas"


07. Nov
Teātra izrāde

Plkst. 9.30 8.grupa "Sarkangalvīte" aicina uz izrādi "Vitamīna bēdas"


10. Nov
Mārtiņi

Svētku zālē:


Plkst. 9.15 - 13.grupa "Zirnīši"; 18.grupa "Pūcēns"; 5.grupa "Vāverēns"; 7.grupa "Kamenīte"
Plkst. 9.45 - 2.grupa "Rausītis"; 3.grupa "Podziņas"; 16.grupa "Saules zaķēns"; 17.grupa "Laumiņas"
Plkst. 10.15 - 6.grupa "Mārītes"; 15.grupa "Bitīte Maija"; 8.gruipa "Sarkangalvīte"; 14.grupa "Vinnijs Pūks"
Tirgus (gaitenī):
Plkst. 9.20 - 2.grupa "Rausītis"; 3.grupa "Podziņas"; 16.grupa "Saules zaķēns"; 17.grupa "Laumiņas"
Plkst. 9.50 - 6.grupa "Mārītes"; 15.grupa "Bitīte Maija"; 8.gruipa "Sarkangalvīte"; 14.grupa "Vinnijs Pūks"
Plkst. 10.20 - 13.grupa "Zirnīši"; 18.grupa "Pūcēns"; 5.grupa "Vāverēns"; 7.grupa "Kamenīte"
10.45 - laimīgā stunda13. Nov
Svecīšu iedegšana

Svecīšu iedegšana Latvijas kontūrā - vecāks kopā ar bērnu


16. Nov
Radošā darbnīca

Plkst. 15.30 - 16.grupa "Saules zaķēns" - radošā darbnīca kopā ar vecākiem "Svētku sveces"


17. Nov
Latvijas dzimšanas diena

Svecīšu iedegšana Latvijas kontūrā - no rīta ierodoties vecāks kopā ar bērnu


9.30 - Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums svētku zālē
21. Nov
Vecāku sapulce

Plkst. 16.30 - 17.grupa "Laumiņas"


22. Nov
Pasākums vecākiem

Plkst. 16.30 - seminārs par bērnu attīstību, vecumposmu krīzēm, savstarpējām attiecībām - vada psiholoģe Lana Turka


23. Nov
Ekskursija "Pa tehnikas ceļu" (Saldus - Ošenieki)

Plkst. 9.00 - 8.grupa "Sarkangalvīte"


23. Nov
Teātra izrāde

Plkst. 9.15 - 3.grupa "Podziņas" aicina uz teātra izrādi "Podziņu krāsainais ceļojums"


24. Nov
Veselības diena

Plkst. 10.00 - "Apceļosim Latviju" - laukā


30. Nov
Ekskursija

Plkst. 9.00 - 18.grupa "Pūcēns" - ekskursija uz lauksaimniecības uzņēmumu "Pampāļi"