Ir noslēdzies projekts “Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!”

Ir noslēdzies projekts “Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!”

Visu grupiņu bērni tika aicināti iepazīties ar rotaļistabu. Pateicoties bērniem, vecāki šo rotaļistabu apmeklē un ir liels prieks, ka vecāki izmanto šo iespēju kopā ar bērnu rotaļāties. Kopš rotaļistabas atklāšanas ir pagājušas tikai 9 dienas, bet nav vēl tāda diena bijusi, ka pēcpusdienā neskanētu bērnu un vecāku rosība, prieks un smiekli šajā telpā.
Man prieks par mūsu PII “Pasaciņa” bērniem un vecākiem, kuri var atrast laiku un vēlas kopā ar bērnu rotaļāties. Tas nekas, ka projekts ir noslēdzies, vecāki un bērni šo rotaļistabu var apmeklēt arī turpmāk ik dienu (foto skatīt galerijā).

Lai jums jautra, jauka kopā rotaļāšanās!

Nekas nevar būt labāks dzīvē, kā smaids un prieks, ko dāvājam paši sev un citiem.

Projekta vadītāja: Gita Roze


Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!

Māmiņ, tēti, spēlēsimies kopā!

Ar pozitīvām emocijām un lielu gandarījumu par paveikto, varam teikt, ka projekta mērķis: kopā ar speciālistu ieteikumiem rosināt vecāku iesaistīšanos bērnu veselības attīstības procesā, sekmējot daudzveidīgas un emocionālas brīvā laika pavadīšanas iespējas, spēlējoties kopā ar bērnu, stiprinot bērna emocionālo veselību - ir sasniegts. Vecākiem tika piedāvātas 3 aktivitātes projekta īstenošanas laikā. Psiholoģe Elvīra Mihejeva lekcijā “Bērna kontakts ar vecākiem – dzīvībai svarīgs vitamīns” vecākiem pastāstīja par emocionālās attīstības pozitīvo ietekmi uz bērna attīstību, kā arī piedāvāja dažādas spēles un rotaļas, kuras vecāki kopā ar bērnu var spēlēt visdažādākajās situācijās. Un, ja vecāki saka, ka viņiem nav laika, tad Elvīra parādīja visvienkāršāko variantu kā no gandrīz nekā (kabatas lakatiņa) uztaisīt zaķīti un gaidot savu kārtu pie ārsta, zobārsta vai citām durvīm, vecāks kopā ar bērnu var jautri spēlēties. Spēlējoties vecāks bērnu uzmundrina, izzina viņa pieredzi, un caur dialogu noskaidro bērna emocionālo stāvokli, un, ja tās ir bailes par ārstu vai ko citu, tad ar “zaķīša” palīdzību vecāks bērnu uzmundrina, pastāsta, kas notiks aiz durvīm. Rezultātā vecāks jēgpilni pavada laiku kopā ar bērnu, nevis gaidot un skatoties pulkstenī, bet jautri spēlējoties. Bērns par to no sirds priecāsies, ka mamma vai tētis ar viņu spēlējas. Praktiskā darbībā SIA “TEIBU” vadītāja Edīte Irbe vecākiem pastāstīja, kas jāņem vērā, organizējot svētkus bērniem. Galvenais uzsvars tika likts uz to, ka jāiesaista pats gaviļnieks pasākuma plānošanā. Vecāki kopā ar bērniem izspēlēja arī spēles, kādas var spēlēt bērnu ballītēs.
Piektdien tika atklāta rotaļistaba, kurā ik vakaru vecāki kopā ar bērnu no pl.16.00 līdz pl.18.00 var spēlēties kopā, izmantojot dažādas spēles, kuras tika iegādātas projekta gaitā. Spēles ir vairāk tādas, kas atraisa bērnos un vecākos pozitīvās emocijas, nevis apgūst intelektuālās prasmes. Man kā projekta vadītājai ir patiess prieks par šo projektu. Redzot vecāku un bērnu pozitīvās emocijas, spēlējoties kopā, ar gandarījumu varu teikt, ka ieguldītais darbs projekta īstenošanā ir nesis pozitīvus rezultātus. Vecākiem patīk spēlēties tikpat ļoti kā bērniem. Ir tikai jāatrod laiks un vēlme. Mums kopā izdevās! (foto no pasākumiem skatīt galerijā)
Ticu, ka arī turpmāk vecāki šo rotaļistabu, kurā var tikai iegūt un neko nezaudēt, apmeklēs ar prieku.

Projekta vadītāja: Gita Roze


“Rudu, rudu rudentiņ! ”

Grupa “Kamenīte” nedēļas tēmas “Rudu, rudu rudentiņ!” (25.09. - 29.09.2017.) ietvaros  devās rudens pārgājienā uz Saldus ezeru. Bērni ar nepacietību gaidīja pārgājienu, jo nedēļas tēma bija “Rudens ūdeņos.” Grupā tika iekārtota izstāde par ūdens pasauli. Bērni atnesa grāmatas, rotaļlietas, pašu gatavotas zivis. Nedēļas laikā rotaļnodarbībās bērni veidoja, aplicēja, zīmēja dažādas zivis. Pārrunājām drošības noteikumus pie ūdens. Bērni dalījās pieredzē.
No Pasaciņas uz ezeru devāmies pa Cieceres dabas taku. Vērojām kokus, augus, dzīvniekus, upi, tās pietekas un dabas krāšņumu rudenī. Pie ezera gājām kustību rotaļās, apmeklējām pludmales rotaļu laukumiņu, cienājāmies piknika vietā ar vecāku sarūpētajiem cienastiem. Bērni dalījās savās pārdomās par redzēto pārgājienā, redzēto attēloja zīmējumos. Nedēļas izskaņā bērni piedalījās muzikālajā pasākumā “Rudens svētki.” Ar īpašu izdomu vecāki kopā ar bērniem sagatavoja maskas – zivis. Ar prieku parādījām maskas citas grupas bērniem muzikālajā pasākumā.Visas nedēļas garumā bērni bija ļoti ieinteresēti, atsaucīgi, labprāt iesaistījās visos pasākumos.
Esam priecīgas, ka mūsu grupas bērni ir draudzīgi, izpalīdzīgi un zinātkāri (foto galerijā).

Grupas “Kamenīte” skolotājas Gunita un  Vita


Ēdīsim ar prieku, kustēsimies un smaidīsim katru dienu–mūsu veselības noslēpums!

Ēdīsim ar prieku, kustēsimies un smaidīsim katru dienu–mūsu veselības noslēpums!

Ir veiksmīgi īstenots projekts “Ēd! Kusties! Smaidi! Dzīvo veselīgi un droši!”, kura mērķis bija iedvesmot bērnus būt fiziski aktīviem un veidot izpratni, ka veselīgs, aktīvs un drošs dzīves veids palīdz būt veseliem un emocionāli līdzsvarotiem, sadarbojoties ar pedagogu, vecākiem un pieaicinātiem lektoriem.
Projektā aktīvi iesaistījās 3 grupu bērni, viņu vecāki un grupu skolotājas. Grupu skolotājas organizēja dažādas aktivitātes grupā, izmantojot projektā iegādātās spēles un uzskates materiālus, kas rosināja bērnus dzīvot veselīgi un droši. Bet, lai nebūtu tikai tā, ka grupā par šo tēmu runā, tad nu bija jāpastrādā arī vecākiem mājās kopā ar bērnu, lai grupā iegūtās prasmes un zināšanas pielietotu mājās.
Marts mums bija – veselības mēnesis. Vairāk runājām par veselīgu pārtiku, ierobežojām našķu lietošanu mājās, kā arī mācījāmies gatavot paši grupā, gan ciemos pie Lutriņu pirmsskolas bērniem, gan arī mājās gatavojām veselīgo ēdienu, kuru recepti ievietojām grupu “Veselīgo ēdienu recepšu grāmatā”. Galvenās atziņas, ko bērni guva:

  • Ir jāēd ar prieku (to mums vēlēja arī veselīga uztura speciāliste Evija Bogdanova lekcijā-praktikumā).
  • Ēdiena pagatavošanā mājās jāiesaista arī bērni, tad ēdiens uzreiz labāk garšo.
  • Ēdiens ir jānoformē skaisti, tā, lai uz to paskatoties noteikti gribētos vismaz pagaršot. Reizēm pietiek tikai ar pagaršošanu, lai iegaršotos un apēstu visu, pat to, ko kādreiz vispār neēda.
  • Pārtikas ražošanā, ēdiena gatavošanā ir ielikts liels darbs, tāpēc cienīsim citu cilvēku darbu, ar ēdienu nespēlēsimies un par to sliktus vārdus neteiksim.

Aprīlis – drošības mēnesis. Atkārtojām un no jauna mācījāmies ceļu satiksmes noteikumus. To mums palīdzēja Valsts policijas pārstāve Arnita Gluškova un viņas draugi Runcis Rūdis un Bebrs Bruno. Drošība nav tikai ceļu satiksmes noteikumu ievērošana, drošība ir jāievēro visapkārt – mājās, grupā, pļavā, mežā, arī sportojot. Par spēļu nozīmi veselīgam dzīves veidam mums pastāstīja džudo treneris Gatis Baumanis. Bet par kustību nepieciešamību mūs pārliecināja sportists Edgars Bergs. Ar daudzveidīgu spēļu un uzskates materiālu palīdzību bērni tika iepazīstināti ar dažādiem noteikumiem, lai paši justos droši un paši ievērotu drošības pasākumus apkārtnē. Galvenās atziņas, ko bērni un viņu vecāki guva šajā mēnesī ir:

  • Lai kustība izraisītu prieku katrā no mums, nemaz nevajag plašas telpas, lielas zāles. Ir dažādas kustību rotaļas, kuras var izpildīt ikviens pat mazā koridoriņā. Galvenais, lai šī spēle, šīs kustības sagādātu prieku ikvienam. To izbaudīja arī tās ģimenes, kuras mājās izdomāja visdažādākās neorģinālās kustību aktivitātes.
  • Mašīnā ir jāpiesprādzējas nevis tāpēc, lai policists nesodītu, bet lai ikviens tajā justos droši. Aizsargķiveres, atstarojošās vestes nav nepieciešamas policistiem, bet gan mums pašiem, lai mūs var pamanīt un lai mēs atkal justos droši.

Esam sapratuši:

  • Lai būtu veseli un pozitīvi emocionāli cilvēki, mums ir jāēd veselīgi un ar prieku.
  • Laime nav atrodama bezdarbībā, bet gan kustībā, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus.
  • Labas uzvedības noteikumu ievērošana jebkurā vietā - ir garantija drošai dzīvei (foto no projekta aktivitātēm skatīt galerijā).

Paldies grupu skolotājām Agnesei Knūtai, Ilzei Jakušenkovai, Rutai Kāpiņai, Daigai Mileškai, Evitai Madžulei un Vairai Blumbergai par ieguldīto darbu projekta īstenošanā.
Paldies nodibinājumam “Cemex Iespēju fonds” par finansiālu atbalstu projekta īstenošanā.
Paldies Saldus novada pašvaldībai par līdzfinansējumu projektā.

Projekta vadītāja: Gita Roze